1685 Declaració de Forcades sobre fadrinatge de mosso francès

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 d’agost 1685. DECLARACIÓ. Josep Forcades major i Francesc Forcades, pagesos de Prades, en virtut del jurament que tenen fet, declaren que ells coneixen molt bé a Pere Hiot, mestre de cases francès, i que per cert temps ha estat mosso en diferents cases de la vila de Prades i del lloc del Vilosell, entre d’altres, havent dit sempre que no era casat, de tal forma que a la vila de Prades en tot el dit temps ha estat tingut per fadrí. Són testimonis Ramon Juncosa i Cosme Casals, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.