1729 Requeriment agutzil de Montblanc a batlle de Prades per lliurament presos

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, diumenge 6 de febrer 1729. REQUERIMENT. Reclamació de Felip Mallens, agutzil de la vila i partit de Montblanc, constituït davant el batlle de Prades (del qual no s’esmenta la identitat), i reunits a casa de Pere-Joan Anglès, pagès d’aquesta vila, requereix al notari li porti auto i doni testimoni de com ordena al dit batlle de Prades que li lliuri els dos arriers que la nit del dia anterior l’hi havia lliurat juntament amb quatre matxos i càrregues, sota pena de cent lliures i advertiment sobre ell i els seus béns, a la qual cosa el batlle de Prades respon que no pot fer-ho per impedir-li-ho el Batlle General del comtat, allí present. En un segon document Joan Espasa, Batlle General del Comtat de Prades, diu a dit agutzil que no vol lliurar-li els presoners atès que era a ell a que correspon dita causa.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3313 : Cabeça i Blet, Josep, manual 1729-1731, full 12; castellà.