1697 Mateu Aixalà obligació relacionada peces de fusta

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, dilluns 6 de febrer 1697. OBLIGACIÓ. Mateu Aixalà, pagès de Prades, convé i en bona fe promet a Pau Molins, aromatari de Reus, present, que li farà i portarà a la seva casa de Reus vuitanta peces corbes d’alzina per a fer congrells de botes de cinquanta càrregues de la mida segons consta en el patró, i de gruix segons la fusta, les quals promet lliurar des del moment fins la propera Pasqua, a raó de vuit sous per peça, treball pel qual ja ha rebut 26 lliures moneda barcelonesa, com consigna i signa en àpoca adjunta a aquest document.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 154: Claveria, Joan Baptista : Manual 1697, full 74; català i llatí.