1764 Auto notarial reclamant deute per impagament censal a les autoritats de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 29 de desembre 1764 (“Año del Nacimiento del Señor 1765”). RECLAMACIÓ. Acta notarial de la lectura al batlle, regidors i síndic procurador de Prades d’un memorial i decret (aquest datat a Barcelona el 6 de setembre de 1764) en què s’exposa i demanda a aquests sobre les raons del deute de 115 lliures i 19 sous que la Universitat d’aquesta vila deu per un censal a la causa pia fundada per Pere Miró, beneficiat de la parroquial església de Prades, destinada a la manutenció d’aquells que descendissin del seu llinatge i descendència, i de la qual n’és administrador el rector de la vila. Els representants de la Universitat de Prades són Miquel Macip, batlle; Joan Bonet, regidor degà; Pere Oliver, regidor en ordre segon; Pere Oliver, regidor en ordre quart; i Joan Calderó, síndic procurador. L’acta inclou la resposta de les esmentades autoritats locals, que diuen no haver pagat la quantitat reclamada en no venir aquesta anotada en la “dotalia” que reberen l’any 1764, en la qual s’anota allò que han de distribuir entre els creditors del Comú de la vila.

FONT. AHT : Fons Notarial de Cornudella; Sans, Francesc : Manual 1764-1765, full 189; castellà.