1690 Declaració Onofre Aixalà i Joan Baltasar sobre hort que té la pubilla Oliver

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 8 d’agost 1690. DECLARACIÓ. Declaració d’Onofre Exalà major de dies , pagès, i Joan Baltasar, teixidor de lli, ambdós de Prades, feta davant Pere-Pau Noguer, batlle de dita vila. Dit Exalà, que diu tenir record d’uns 46 anys, explica que en aquest espai de temps ha vist com els difunts Pere i Gabriel Oliver, pare i fill, amos i possessors que foren de l’hort que avui té i posseeix la pubilla filla del difunt Josep Oliver, per a regar dit hort prenien l’aigua del barranc del Titllà i feien la presa per encaminar l’esmentada aigua allí on la pren Pere Marca, arrendatari de dit hort, i que per aplegar l’aigua de dit barranc i d’una font que té Jaume Moragues en una peça de terra a l’altra part de dit barranc feien una bassa o bassot en l’indret de dita font, cosa que feien amb permís de Joan Casals, Sebastià Font i Pere Casals, antics amos i possessors de la peça que avui té dit Moragues. Joan Baltasar, que diu tenir record d'uns vint anys, s’expressa en termes similars. Són testimonis Joan Juncosa major i Pere Calderó, pagesos, i com tots els anteriors veïns de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades: Domènech, Pere : Manual 1690-1692; llatí i català.