1739 Àpoca dot dels cònjuges d’Albarca Anglès i Calderó a Gabriel Calderó (Prades)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Mas de n’Anglès (Albarca), 25 de maig 1739. ÀPOCA DOT. Francesc Anglès, pagès del mas dit de n’Anglès, al terme i parròquia d’Albarca, i llur muller Teresa Calderó, en qualitat respectivament d’usufructuari i propietària, reconeixen a Gabriel Calderó, pagès de Prades, el pagament de 94 lliures moneda barcelonesa que són part d’aquelles 400 lliures que dit Gabriel Calderó prometé donar i pagar a la seva filla Teresa en els capítols matrimonials fets i signats entre dits cònjuges Anglès i Calderó, en poder de l’Escrivania Comuna d’Albarca i data 27 de març de 1734.

FONT: ACCB: FN de Montblanc, reg. 3322.1 : Alba i de Foraster, Jeroni : Manual 1738-1739 , full 65 revers/1739; llatí.