1754 Universitat de Prades Súplica concessió fiscal al monarca

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 6 de març 1754. ESCRIPTURA DE SÚPLICA I CARTA DE PODERS. Els quatre regidors de Prades Bonaventura Anglès, Ramon Oliver, Joan Jaucet i Magí Roig, convocats pel batlle Joan-Baptista Casals a la casa del Comú i Universitat de la vila, situada al seu carrer Major, atenent a la delicada situació econòmica de la institució causada pels seus nombrosos deutes, i per les greus repercussions que aquesta té i es pot encara agreujar damunt els seus particulars (com l’execució feta damunt la hisenda de Joan Baptista Casals, posada a pública subhasta a instància d’un dels creditors de la institució, o la situació que afecta els ingressos dels arrendaments del molí fariner o la fleca), s’adrecen a la clemència del monarca per a que aquest concedeixi a dita Universitat un quinzè de tots els fruits, grans, fruits i altres gèneres que paguin dècima en la present vila i el seu terme, tant pels seus habitants com terratinents en general, laics i eclesiàstics, i a tots els que paguen dècima al duc de Cardona i comte de Prades, per la qual cosa aixequen acta davant notari de la petició, alhora que nomenen com a procuradors a Jeroni de Capmany, cavaller, i a Francisco Emanuel de Teixidor, burgès de Perpinyà, junts i a soles, per a que en el seu nom s’ocupin de tots els corresponents tràmits legals. Actuen com a testimonis Pere Oliver, pagès, i Bernat Pi, apotecari, ambdós veïns de Prades. S’inclou la signatura de tots els atorgants, tret de Ramon Oliver, pel qual signa el primer dels esmentats testimonis.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 524 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1754-1756, full 58; castellà.