1684 Àpoca de Noguer batlle per mobles rebuts per inventari

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 22 de setembre 1684. ÀPOCA. Pere-Pau Noguer, batlle de Prades, confessa haver rebut de Joan Juncosa, anterior batlle de la dita vila, tots els mobles continguts en l’inventari dels béns del difunt Pere-Joan Vallverdú tal i com a ell, dit Juncosa, li foren lliurats pels curadors de l’esmentat Vallverdú. Són testimonis Andreu Macip, sabater d’Alcover, i Ramon Selva.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català].