1682 Onofre Aixalà àpoca al tresorer comtal

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 8 d’octubre 1682. ÀPOCA. Onofre Exalà, pagès de Prades, confessa haver rebut de Josep Noguer, també pagès de la mateixa vila, tresorer del duc de Cardona i comte de Prades, en dit nom, 3 lliures i 10 sous pel jornal de set homes armats que anaren de Prades a Montblanc per acompanyar a dos presos detinguts a les presons de la present vila, així com una lliura per les cavalcadures on portaven dits presos. Versió llarga en llatí i resumida en català. Són testimonis Rafael Espasa, manescal, i Felip Gras, estudiant, ambdós de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; llatí i català (resum)].