1685 Àpoca a Noguer marmessor per compra bou

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 10 de març 1685. ÀPOCA. Gabriel Altés, pagès, habitant del mas dit del Pinatell, terme de Rojals, confessa haver rebut en diners comptants de Josep Noguer, curador de la persona i béns del pubill fill del difunt Joan Oller, pagès del dit mas, 27 lliures i 10 sous, preu d’un bou que ha comprat a un tal Garriga del cantó de la plaça vella de la vila d’Alcover, per tal de conrear l’heretat de dita masia. Són testimonis Joan Borrell i Jaume Besora, tots dos pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.