1760 Àpoca de Francesc Josa (Prades) al seu cunyat Anglès (Espluga Francolí)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

L'Espluga de Francolí, 8 de setembre 1760. ÀPOCA TESTAMENT. Francesc (“Francisco”) Josa, pagès de Prades, marit de Mariagna Anglès Rossell (filla de Josep Anglès, pagès de l’Espluga de Francolí, i de Maria Rossell, cònjuges difunts) reconeix al seu cunyat Bertomeu Anglès, pagès de l’Espluga, el pagament: d’una banda, de les 25 lliures que la dita Maria Rossell, sogra seva, deixà en el seu darrer testament (en poder de l’Escrivania Comuna de l’Espluga) a la seva filla, muller de dit Josa i germana de dit Bertomeu Anglès, i d’altra banda totes les robes allí esmentades. Els dos testimonis són pagesos de l’Espluga de Francolí; un d’ells signa per Francesc Josa, que no sap escriure.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3373: Castelló i Guasch, Josep : Manual 1760-1761, full 157; castellà.