1701 arrendaments terçons del forn de pa

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 18 de gener 1701. ARRENDAMENT PÚBLIC. Marc Cerdà, Josep Calderó i Pere Subirosa, l’any 1701 jurats de Prades, en dit nom, per temps d’un any que s’inicia el dia 17 del corrent mes fan sengles arrendaments en què arrenden cadascun dels tres terçons del forn de pa de la universitat de l’esmentada vila, com a majors postors (“ofertants”) en encant públic: el primer d’ells a Jaume Vallverdú, pagès de Prades, qui dóna com a fidejussor i principal pagador a Mateu Juncosa, també pagès de dita vila, essent testimonis del dit acte Joan Parrot, serrador, i Pere Noguer, pagès, els dos veïns de Prades. El segon arrendament se li fa a Pau Romeu, pagès de Prades, pel preu de 97 lliures barceloneses, qui posa com a fidejussors a JaumeArnau i Pere Calderó, del mateix ofici i població, i essent testimonis de l’acte Rafael Espasa, veterinari, i Mateu Juncosa, pagès, els dos de Prades. El darrer terçó és en favor de Francesc Roig, pagès de Prades, pel preu de 98 lliures barceloneses, qui posa com a fidejussors a Pere-Ramon Ferris i Josep Roig, pagesos del dit lloc, i essent testimonis del dit acte Onofre Eixalà menor de dies i Joan Vallverdú, aquest pagès de la Febró. Tots tres arrendaments han de ser pagats en la propera diada de sant Jaume Apòstol, patró d’Espanya.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, fulls 4 revers, 5 anvers, i 5 revers, respectivament; llatí.