1717 Declaració de Joan Casals sobre els delmes percebuts a Prades i viles i llocs del seu entorn

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, 7 de març 1717. DECLARACIÓ. Joan Casals, pagès de Prades, en tant que delmador i arreplegador que era dels delmes que es varen percebre en aquesta vila i terme els anys 1711, 1712 i 1713, declara quins són els valors recollits en aquests períodes, pertocants tant a l’Arquebisbe de Tarragona com al Sr. Lluch i els seus arrendadors en relació a Prades i altres llocs i viles del seu entorn.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3244: Castelló, Francesc : Manual 1716-1725, f.81 revers; català.