1764 Veïns d’Ulldemolins venda peça de terra a Francesc Queralt

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Ulldemolins, 18 de març 1764. VENDA TERRA. Isidre i Anton Segrià, pare i fill, pagesos i veïns d’Ulldemolins, venen a Francesc Queralt, pagès de Prades, una peça de terra erma situada a Vilanova de Prades, en la partida dita dels Badarresos, d’uns set jornals d’extensió, pel preu de cent lliures barceloneses, pagadores amb la creació a favor dels esmentats venedors d’un censal d’aital preu i pensió anual tres lliures pagadora cada 6 de gener, i amb la facultat de poder-se quitar dit censal amb tres iguals pagues. Els testimonis són Josep Servit, clergue i beneficiat de la vila de Montblanc, i Crespí Casals, pagès fadrí de Prades.

FONT. AHT: FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1764, full 50 revers; castellà.