1684 Obligació Oliver en favor dels pubills Vallverdú

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 13 de novembre 1684. OBLIGACIÓ. Pere Oliver, pagès de Prades, atenent al jurament prestat en mà i poder d’aquest notari, explica que ell, en companyia del difunt Joan Pujol, pagès de la mateixa vila, comprà als marmessors de l’almoina instituïda pel reverent Joan Carnicer, de la vila del Albi, la casa i resta de béns immobles que foren del difunt Pere-Joan Vallverdú, també pagès de Prades, pel preu contingut en dit acte de venda, i que dita i casa i béns foren comprats amb ànim de restituir i lliurar pel mateix preu als pubills fills de dit Vallverdú quan tinguessin edat de posseir-los. Són testimonis Onofre Exalà i Joan Pibernat, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1681-1684; català.