Calderó

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1676 Arrendament carnisseria a Josep Calderó5 abril 1676Domènech, Perecatalà
1680 Jaume Pont venda censal a Comunitat de Preveres de Montblanc9 març 1680Alba, Jeronillatí
1681 Venda pati cònjuges Roig Calderó a Montaner13 juny 1681Domènech, Perellatí
català
1681 Pere Calderó debitori a botiguer de Reus per compra de roba14 juliol 1681Garau, Joanllatí
1681 Calderó venda terra a Dos i a vídua Llobregat3 agost 1681Domènech, Perecatalà
1681 Lliurament d’un detingut pel batlle de la Mussara21 agost 1681Domènech, Perecatalà
1682 Permuta Viles amb Dídac Salvador6 agost 1682Domènech, Perecatalà
1682 Àpoca a tresorer comtat per despeses presos29 setembre 1682Domènech, Perecatalà
1683 Requeriment per a l’acceptació d’un pres27 març 1683Domènech, Perecatalà
1683 Poders per aclarir i arranjar empresonament12 abril 1683Domènech, Perecatalà
1683 Cònjuges Pont Monrós venda terra a Pere Sabater26 desembre 1683Domènech, Perellatí
català
1684 Arrendament taverna del vi a Josep Forcades2 febrer 1684Domènech, Perellatí
català
1684 Arrendament revenderia a Mateu Noguer28 febrer 1684Domènech, Perecatalà
1684 Vallverdú àpoca a curadors dels pupils Pujol2 maig 1684Domènech, Perellatí
1684 Obligació dels jurats de Prades a pagès del Vilosell10 maig 1684Domènech, Perellatí
1684 Consigna dels jurats de Prades a Onofre Aixalà10 maig 1684Domènech, Perellatí
1684 Consigna pagament a Onofre Aixalà10 maig 1684Domènech, Perellatí
1684 testimonis sobre reclamació a Vallverdú30 setembre 1684Domènech, Perecatalà
1685 Arrendament terçó del pa a Joan Ferris22 gener 1685Domènech, Perecatalà
1685 Arrendament terçó del pa a Josep Romeu22 gener 1685Domènech, Perecatalà
1685 Declaració de Josep Calderó i Elisabet muller de Sebastià Fons6 febrer 1685Domènech, Perellatí
1685 Declaració sobre inventari del difunt Vallverdú2 març 1685Domènech, Perecatalà
1690 Declaració Onofre Aixalà i Joan Baltasar sobre hort que té la pubilla Oliver8 agost 1690Domènech, Perellatí
català
PRADESMEMORIAL: 1692 Arrendament d’un terçó del pa del forn a Montserrat16 febrer 1692Domènech, Perellatí
1700 Poders per vídua i filla Pujalt25 gener 1700Dos, Jaumellatí
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Arrendament carnisseria de Prades a Calderó2 març 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Cessió terra Onofre Aixalà al seu fill Onofre26 març 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Definitiu arrendament de la carnisseria de Prades a Calderó9 abril 1700Dos, Jaumecatalà
llatí (fragment)
1700 Procura per causa pia a Marc Cerdà24 juliol 1700Dos, Jaumellatí
1700 Procura de la muller de Calderó11 octubre 1700Dos, Jaumellatí
1701 Arrendament del forn de cendra per la universitat de Prades17 gener 1701Dos, Jaumellatí
1701 arrendaments terçons del forn de pa18 gener 1701Dos, Jaumellatí
1701 Testimonis de Prades en procura veïna de Mont-ral20 gener 1701Dos, Jaumellatí
1702 Procura d’Onofre Aixalà al seu fill Mateu16 desembre 1702Dos, Jaumellatí
1702 Debitori d’Onofre Aixalà major al seu fill Mateu16 desembre 1702Dos, Jaumellatí
1710 Presa possessió terres i altres béns immobles per Pere-Joan Anglès procurador de llur muller Magdalena Pujol27 setembre 1710Cabeça i Blet, Josepllatí
català
1724 Taula del Capbreu del comtat de Prades3 març 1724Martí, Feliciàllatí
castellà
català
1724 Confessió de capbreu del Comú i Universitat de Prades18 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1724 Capbreu de Pere Gras19 juliol 1724català
1724 Capbreu de Pere Roig menor24 juliol 1724Martí, Felicià
1724 Capbreu de Pere-Joan Anglès Vilalta24 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1724 Capbreu de Josep Calderó24 juliol 1724català
1725 Capbreu de Onofre Roig24 juliol 1725català
1739 Testimoni veí de Rojals sobre amenaces gent de Prades a monjos de Poblet16 març 1739Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1739 Testimoni veí de Rojals sobre amenaces gent de Prades a monjos Poblet16 març 1739Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1739 Àpoca dot dels cònjuges d’Albarca Anglès i Calderó a Gabriel Calderó (Prades)25 maig 1739Alba i de Foraster, Jeronillatí
1739 Gabriel Calderó àpoca restitució dot a marmessors cunyat difunt25 maig 1739Alba i de Foraster, Jeronillatí
1739 Gabriel Calderó venda terra als cònjuges d’Albarca Anglès i Calderó25 maig 1739Alba i de Foraster, Jeronillatí
... més resultats