1675 Arrendament de la segona taverna a Ramon Anglès

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 25 de setembre 1675. ARRENDAMENT PÚBLIC. Joan Juncosa, Joseph Viles i Ramon Serdà, aquell any jurats de Prades, havent procedit en legítima subhasta mitjançant Jaume Capdevila, nunci i corredor públic de la mateixa, arrenden per temps d’un any (que comença a córrer el dia de Nostra Senyora de setembre i acabarà el mateix dia de 1676, no comprenent però els cinc dies que dura la Fira) i pel preu de 56 lliures a Ramon Anglès, pagès de Prades, la segona de les dues tavernes que la universitat de Prades acostuma a arrendar, amb les mateixes condicions expressades en l’arrendament de l’altre establiment, fet el dia 8 de setembre a Josep Romeu. Com a fermança l’arrendatari posa a Pau Cabrer, pagès de Prades, qui accepta el dit càrrec i compromisos, obligant tant l’un com l’altre (principal i avalador) tots els seus béns, i fent-ne el corresponent jurament. Actuen com a testimonis Carles Masdeu, barber de Prades, i Miquel Grasset, baster, en aquesta vila trobat.

FONT. AHAT : Llibre i Rebedor dels Inventaris de la Universitat de Prades (1675-1718), full 6 anvers; català.