1698 Gabriel Jaucet debitori a pagès de Reus per compra mula

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 28 d’abril 1698. DEBITORI. Gabriel Jauset, pagès de Prades, reconeix deure a Pere Juncosa, pagès de Reus, 11 doblers d’or, corresponents al preu d’una mula de pèl castany i uns set anys d’edat que aquest li vengué. La qual quantitat promet pagar-li de la següent forma: cinc doblers i mig el proper dia de sant Bartomeu; dos doblers, quatre lliures i dos sous el dia de santa Caterina, i els restants tres doblers, una lliura i vuit sous el dia de sant Bartomeu del proper any. Per major seguretat obliga especialment a precari la dita mula, i generalment tots els seus béns.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 202: Gay, Pere : Manual 1698, full 470; llatí.