Casals

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1675 diversos Prades procura a notari de Tarragona28 agost 1675Garau, Joanllatí
1681 Lleberia presa de possessió terra25 abril 1681Domènech, Perecatalà
1683 Obligació de Casals pastor29 agost 1683Domènech, Perecatalà
1683 Debitori de Josep Minart per compra d’un ruc5 setembre 1683Domènech, Perecatalà
1684 Debitori dels cònjuges Domènec a Pere-Pau Noguer23 gener 1684Domènech, Perecatalà
1684 Debitori de Casals a Moragues per compra blat13 febrer 1684Domènech, Perecatalà
1684 Obligació dels jurats de Prades a pagès del Vilosell10 maig 1684Domènech, Perellatí
1684 Consigna dels jurats de Prades a Onofre Aixalà10 maig 1684Domènech, Perellatí
1684 Consigna pagament a Onofre Aixalà10 maig 1684Domènech, Perellatí
1684 Àpoca de Gota per reparacions a la casa comtal15 desembre 1684Domènech, Perellatí
català
1685 Promesa de Vallverdú pres al batlle12 agost 1685Domènech, Perecatalà
1685 Declaració de Forcades sobre fadrinatge de mosso francès26 agost 1685Domènech, Perecatalà
1690 Declaració Onofre Aixalà i Joan Baltasar sobre hort que té la pubilla Oliver8 agost 1690Domènech, Perellatí
català
1700 Encarregament censal Belli a Montserrat17 gener 1700Dos, Jaumellatí
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Arrendament carnisseria de Prades a Calderó2 març 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Procura de Francesca Bonet Casals a marit i a pare16 octubre 1700Dos, Jaumellatí
1700 Apoderament diversos Prades a Pau Pujol29 novembre 1700Dos, Jaumellatí
1701 Caució de Pau Pujol a la Reial Audiència8 gener 1701Dos, Jaumecatalà
1710 Presa possessió terres i altres béns immobles per Pere-Joan Anglès procurador de llur muller Magdalena Pujol27 setembre 1710Cabeça i Blet, Josepllatí
català
1717 Declaració de Joan Casals sobre els delmes percebuts a Prades i viles i llocs del seu entorn7 març 1717Castelló, Francesccatalà
1721 Àpoca Pere Bonet i cònjuges Bonet i Cabot a Agustí Cabot per pagament part del dot1 maig 1721Armengol, Fructuósllatí
1723 Cònjuges Anglès venda terres a Pere-Joan Besora24 novembre 1723Martí, Feliciàllatí
català
1724 Taula del Capbreu del comtat de Prades3 març 1724Martí, Feliciàllatí
castellà
català
1724 Capbreu de Francesc Roig19 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1724 Capbreu de Joan Casals19 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1724 Capbreu de Pere-Joan Anglès Vilalta24 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1726 Súplica del marmessor del difunt Pere-Ramon Ferris15 febrer 1726llatí
català
1729 Matrimoni de Reus procura a Joan Casals relacionat creditors censalistes Universitat de Prades25 maig 1729Gay, Perellatí
1730 Mateu Casals encàrrec censal en favor d’Anton Nogués4 març 1730llatí
1730 Pagesos de Siurana venda peça terra a Mateu Casals natural de Prades habitant a Cornudella5 març 1730llatí
1737 Preveres Prades ordenació procurador1 juliol 1737Barreter, Francescllatí
1737 Àpoca del reverent Pau Llima a vídua per funerals d’Isidre Abelló26 agost 1737Cabeça i Blet, Josepcastellà
1738 Joan-Baptista Casals avalador venda censal per pagesos del Vilosell16 agost 1738Alba i de Foraster, Jeronillatí
1738 Anglès pare i fill venda i creació censal a llaner de Reus10 novembre 1738Blanxart, Josepllatí
1739 Declaració d’Esteve Jaucet sobre amenaces contra els frares de Poblet1 març 1739Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1739 Declaració d'Esteve Jaucet per amenaces contra frares de Poblet1 març 1739Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1739 Poders de veïns de Prades detinguts a Poblet11 març 1739Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1743 Francesc Blanxart venda peça de terra als cònjuges Cerdà Casals25 maig 1743Barreter, Francescllatí
1744 Inventari dels béns de Bonaventura Pagès detingut a les presons de Prades5 juny 1744Barreter, Francesccastellà
1744 Joan-Baptista Casals apoderat convent Vallbona àpoca per almoina duc Cardona27 agost 1744Barreter, Francesccastellà
1747 Joan-Baptista Casals procura a pagès de Reus22 setembre 1747Claveria, Carlesllatí
1751 Conveni i associació de l’arrendatari dels pous de gel i neu de Prades18 juliol 1751Claveria, Carlesllatí i fragment en català
1753 Àpoca de veí de Montblanc a Joan-Baptista Casals i Ambròs Jaucet27 març 1753Cabeça i Blet, Josepllatí
català (fragment)
1754 Serafina Granyó i Joan Calderó requisició a Joan-Baptista Casals sobre pagament pensions i lluïció censal23 febrer 1754Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
part català
1754 Autenticació de les despeses fixes de la Universitat de Prades6 març 1754Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1754 Autenticació rèdits Universitat de Prades6 març 1754Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1754 Universitat de Prades Súplica concessió fiscal al monarca6 març 1754Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1754 Autenticació notarial dels censals a què la Universitat de Prades està obligada6 març 1754Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
... més resultats