1700 Poders pel prevere Pere Noguer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 13 de gener 1700. APODERAMENT. Pere Noguer, prevere i beneficiat de Prades, nomena procurador seu a Pere Joan Soldevila, causídic de Barcelona, absent però en el seu nom representat pel notari d’aquest document. A falta de copsar amb precisió el seu contingut, podem dir que tal procura té relació amb uns béns que foren de Josep Noguer major de dies, pagès de Prades, sembla que litigats a la Reial Audiència del Principat, i amb un censal mort de preu i propietat 1200 lliures i consemblants sous de pensió anual que el dit Josep Noguer i un Jaume Noguer, en tant que principals, feien i prestaven per original creació a dit Pere Noguer atorgant.

Són testimonis Joan Jauset i Anton Girba, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 2 ; llatí.  

ANOTACIÓ: Caldria precisar la traducció.