1683 Àpoca dels jurats de Prades a Josep Vellet

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 13 de setembre 1683. ÀPOCA. Josep Roig, Josep Viles i Rafel Bonet, jurats que foren de la vila de Prades l’any 1671, en dit nom confessen haver rebut de Josep Vellet, pagès d’aquesta vila, en diners comptants, 9 lliures i 9 sous que dit Vellet paga com a fermança de Gabriel Mir, pastor de Prades, en l’acte de caució signat per dit Mir per raó de l’oposició d’aquell en el procés de purgació de la taula del difunt Berenguer Claries, batlle o jurat de dita vila, i per haver-les rebudes li signen la corresponent àpoca, i donen i cedeixen a dit Vellet tots els seus drets i accions, com a dit Gabriel Mir i els seus béns per a poder cobrar les dites quantitats.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.