1754 Àpoca regidors de Prades a pagès de l’Aleixar relacionada pous de gel

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 10 de maig 1754. ÀPOCA. Els regidors de Prades Bonaventura Anglès (regidor degà), Joan Jaucet (regidor tercer), i Magí Roig (regidor quart), reunits a la Casa del Comú amb assistència del batlle, Joan-Baptista Casals, reconeixen haver rebut de Josep Dalmau (pagès de l’Aleixar, resident a Reus) 2050 lliures en compliment d’una major quantitat resultants d’un auto d’obligació per dit Dalmau com a Principal, i Joan-Baptista Casals i Gabriel Calderó major (ambdós de Prades) com a fiadors de l’arrendament dels pous de neu de dita vila (amb auto en poder del mateix notari, en data 20 de gener de 1744). Joan-Baptista Anglès, Joan Jaucet i Magí Roig signen de pròpia mà.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 313 : Barreter, Francesc : Manual 1754, full 122; castellà.