1676 serrador de Reus venda bosc a Joan Beulaigua serrador de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 6 de febrer 1676. venda terra. Joan Benet major de dies, serrador de Reus, ven a Joan Beulaigua, també serrador, habitant de Prades, present, tot aquell bosc pinar dit d’en Mateu Voltes, pagès del mas terme de la Mussara, que pels seus legítims títols té i posseeix en aquest darrer terme, partida dita el camí de la Inclina, pel preu de 45 lliures barceloneses, a pagar en tres iguals terminis de quinze lliures cadascun: el primer del dia present a quinze dies, el segon el dia de Pasqua, i el tercer i darrer el proper dia de la Circumcisió del Senyor (1 de gener). Són testimonis Pere-Pau Cabrer, pagès de Prades, i Pere Maniach, ferrer o calderer de Reus.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 53: Garau, Joan : Manual 1676, full 113; llatí.