Reus

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1658 Capítols matrimonials Josep Abella (Isona) amb Anna Miró (Prades)22 setembre 1658Garau, Joanllatí
1658 Anna Miró poders al seu marit5 novembre 1658Garau, Joanllatí
1660 Magí Mariner obligació a botiguer de Reus per partida de roba22 març 1660Garau, Joanllatí
1661 Jaume Noguers botiguer de Prades nomena procurador a prevere de Reus8 novembre 1661Garau, Joanllatí
1673 Àpoca a Pere Ferris per compra mula20 febrer 1673Garau, Joanllatí
1674 Pere Ferris promet servir necessitats de neu i gel de Reus5 abril 1674Garau, Joanllatí
català (fragments)
1676 serrador de Reus venda bosc a Joan Beulaigua serrador de Prades6 febrer 1676Garau, Joanllatí
1676 serrador de Reus àpoca a Joan Beulaigua serrador de Prades27 febrer 1676Garau, Joanllatí
1679 Ramon Anglès obligació a ferrer de Reus per peces de fusta6 gener 1679Garau, Joanllatí
català (fragments)
1679 Pau Cabrer obligació a pagès de Reus per compra mula7 març 1679Garau, Joanllatí
1679 Pau Cabrer obligació a pagès de Reus per compra mula de pèl ros27 juliol 1679Garau, Joanllatí
1679 Josep Montaner debitori per compra barrils de tonyina18 agost 1679Garau, Joanllatí
català (fragments)
1681 Pere Calderó debitori a botiguer de Reus per compra de roba14 juliol 1681Garau, Joanllatí
1682 Magí Roig obligació a botiguer de Reus24 setembre 1682Garau, Joanllatí
1684 Miquel Montserrat debitori a botiguers de Reus per compra d’un ruc30 agost 1684Garau, Joanllatí
1684 Marc Cerdà debitori a botiguers de Reus per compra mula30 agost 1684Garau, Joanllatí
1686 Onofre Aixalà debitori a notari de Reus22 abril 1686Claveria, Joan Baptistallatí
català
1689 Caterina muller en terceres núpcies d’Onofre Aixalà venda censal per pagament deute11 setembre 1689Garau, Joanllatí
1690 Pagesos de Castellvell debitori a Jeroni Juncosa per compra blat28 maig 1690Brocà, Perellatí
1691 Josep Aixalà debitori pel seu sogre Miquel Montserrat a botiguer de Reus3 setembre 1691Garau, Joanllatí
1694 Miquel Montserrat debitori per compra mula a botiguer de Reus30 agost 1694Garau, Joanllatí i català
1694 Mateu Aixalà obligació a pagès de Reus31 octubre 1694Brocà, Perecatalà
llatí
1695 Mateu Aixalà obligació relacionada amb peces de fusta18 gener 1695Garau, Joanllatí
català
1696 Mateu Aixalà obligació relacionada peces de fusta6 febrer 1696Claveria, Joan Baptistallatí
català
1696 Capítols matrimonials Joan Comandinga (de Reus) amb Magdalena Pàmies (de Prades)25 març 1696Gay, Perecatalà
1696 Josep Noguer major poders al seu fill Josep Noguer menor31 maig 1696Gay, Perellatí
1696 Testimoni de Jaume Dos en reconeixement venda tros de terra3 juny 1696Gay, Perellatí
1696 Josep Noguer menor venda a carta de gràcia quatre censals a notari de Falset11 juny 1696Gay, Perellatí
1696 Jaume Alsamora debitori a pagès de Reus per compra dues mules15 juny 1696Gay, Perellatí
1697 Mateu Aixalà obligació relacionada peces de fusta6 febrer 1697Claveria, Joan Baptistacatalà
llatí
1697 Àpoca dot dels cònjuges Comandinga Pàmies11 juny 1697Gay, Perellatí
1698 Gabriel Jaucet debitori a pagès de Reus per compra mula28 abril 1698Gay, Perellatí
1698 Pagesos de Prades promesa a Joan Compte per trasllat peces de fusta3 maig 1698Gay, Perellatí
fragments en català
1699 Àpoca a Rafel Espasa i Joan Fort fiadors censal mort27 agost 1699Gay, Perellatí
1700 Joan-Baptista Anglès venda censal a veí de Reus26 juliol 1700Gay, Perellatí
1700 Àpoca de Pere Noguers per deute dels marmessors del seu difunt pare13 novembre 1700Gay, Perellatí
1701 Macip i Besora debitori a botiguer de Reus9 abril 1701Gay, Perellatí
1710 Capítols matrimonials Joan Sangenís (vidu de Reus) amb Clara Domènech (vídua de Prades)30 novembre 1710Claveria, Joan Baptistacatalà
1711 Capítols matrimonials Josep Vellet amb Maria Ferreres17 setembre 1711Claveria, Joan Baptistacatalà
1717 Mateu Aixalà i mare debitori per roba a botiguer de Reus16 febrer 1717Claveria, Joan Baptistallatí
1718 Capítols matrimonials Pons Quintana (Bianya/Reus) amb Mariàngela Domènech (Prades)22 febrer 1718Claveria, Joan Baptistacatalà
1719 Capítols matrimonials Joan Vassant (de Reus) amb Francesca Oliver Òdena (de Prades)23 gener 1719Gay, Perecatalà
1721 Debitori de Camafort (Mussara) i Pibernat (Prades) a fuster de Reus per compra de gra8 abril 1721Gay, Perellatí
1721 Àpoca negociant de Reus a Jeroni Juncosa per deute pensions de censal7 setembre 1721Gay, Perellatí
1722 Jeroni Juncosa debitori per compra mula a negociant de Reus8 febrer 1722Gay, Perellatí
1729 Matrimoni de Reus procura a Joan Casals relacionat creditors censalistes Universitat de Prades25 maig 1729Gay, Perellatí
1731 Sebastià Pàmies regidor àpoca a arrendatari15 desembre 1731Gay, Perellatí
1732 Creació censal Rafel Boquer i família política per pagar deute12 febrer 1732Gay, Perellatí
1734 pagès de Vinyols àpoca a Dionís Olives metge de Prades19 abril 1734Gay, Perellatí
1736 Declaració diversos Prades relacionada amb l’arrendatari dels pous de neu i gel13 maig 1736Gay, Perecastellà
... més resultats