1738 Pau Vila fundació misses i dotació censals a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Vilanova de Prades, 28 de setembre 1738. FUNDACIÓ. Pau Vila, prevere i rector que fou de l’església parroquial de Vilanova de Prades, institueix i funda 52 misses a celebrar a la capella del Sant Crist de la parròquia de Prades, altres 52 misses a la capella d’Anton de Pàdua, i altres tantes a la capella de la Bellera, tot dins el mateix terme. Per possibilitar tal fundació dota la Reverent Comunitat de Preveres de Prades d’una vintena de censals, de bona part dels quals s’encarregaven veïns de la mateixa vila (Andreu Espasa, Ambròs Jaucet, Joan Boquer, Pere-Joan Anglès, Mateu Aixalà, la vídua Macip, Joan Alsina, la vídua Oliver, Agustí Germà, Jaume Arnau, Pere-Joan Ferrer, Pere Alba, Francesc Cabrer, Ramon Oliver, Josep Ferrer, Josep Espasa, i Pere Alsamora). A més, també acorda que, del dia del seu òbit en avant siguin celebrades un total de vuit misses en pro de l’ànima de diversos familiars seus: el seu pare, Josep Vila; la seva mare, Caterina; la seva germana, Isabel Vila, donzella; el seu germà, Isidre Vila; i la seva cunyada, Tecla “Vila”, a caritat de set sous cadascuna.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, ref. 3322.2 :  Alba i de Foraster, Jeroni : Manual 1738-1739, full 127; llatí.