Roca

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1683 Debitori de Moster a Roca per compra de somera11 desembre 1683Domènech, Perellatí
català
1690 Debitori d’Onofre Aixalà i fill a pagesos de Prades23 gener 1690Domènech, Perecatalà
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1721 Capítols matrimonials Joan Bonet Roca (Prades) amb Maria Cabot Servit (Montblanc)21 març 1721Armengol, Fructuóscatalà
1740 Desposori Ramon Martorell Escoté (Prades) amb Teresa Anglès Escoté (l’Espluga)7 març 1740català
1743 Francesc Blanxart venda peça de terra als cònjuges Cerdà Casals25 maig 1743Barreter, Francescllatí
1753 Cort del Batlle de Prades venda terra a Francesc Febrer9 març 1753Meyà i Lloses, Francesccastellà
català
1761 Domènec Bonet venda meitat de pati a Pere Calderó menor21 agost 1761Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1761 Capítols matrimonials Pau Bonet Cerdà (Prades) amb Francesca Espasa Alsina (Vilanova)19 setembre 1761Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1762 Joan Domènech venda tros de terra a Agustí Torruella1 juliol 1762Alba i Molins, Salvadorcastellà
1764 Requisició de Joan-Baptista Casals al batlle de Prades21 maig 1764Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1764 Capítols matrimonials Josep Joanpere amb Maria Roca27 desembre 1764Sans¨, Francesccatalà
1764 Capítols matrimonials Pere-Josep Roca amb Maria Joanpere27 desembre 1764Sans, Francesccatalà
1765 Àpoca del procurador de Joan-Baptista Casals a Bonaventura Anglès relacionat condemna d’aquest i altres27 setembre 1765Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Pere Martorell venda terra a Joan Jaucet25 abril 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Francesc Pagès muller i nebot venda terra a Miquel Macip26 abril 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1767 Pere-Joan Besora venda peça de terra al reverent Jacint Roig9 setembre 1767Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 Capítols matrimonials Llorenç Febrer Vilà amb Florentina Calderó Casals17 abril 1768Alba i Molins, Salvadorcatalà
1769 Roca venda peça terra a Roca22 març 1769Alba i Molins, Salvadorcastellà
1769 Joan Anglès venda tros a Anton Noguer3 desembre 1769Sans, Francesccatalà
1770 Pau Oliver creació censal en favor Comunitat de Preveres de Prades29 juliol 1770Alba i Molins, Salvadorcastellà
1770 Permuta terres entre Miquel Macip i Francesc Queralt28 agost 1770Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Pere-Joan Baltasar fundació pia i venda de censal13 març 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Capítols matrimonials Bonet Roig amb Bonet Lleberia3 maig 1771Alba i Molins, Salvadorcatalà
1771 Cònjuges Fort i Pont venda peça de terra a Andreu Roca26 agost 1771Alba i Molins, Salvadorcastellà
1772 Ramon Jaucet pren possessió casa corral i peça de terra23 febrer 1772Sans, Francesccatalà
1772 Ramon Jaucet presa de possessió peça de terra en la partida dels Estepans23 febrer 1772Sans, Francesccatalà
1772 Josep Roig i Estivill venda peça de terra a Andreu Roca9 novembre 1772Alba i Molins, Salvadorcastellà
1773 Serafina Oller i fill venda meitat era a Andreu Roca8 novembre 1773Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Cònjuges Fort i Pont venda tros de terra a Andreu Roca23 gener 1774Sans, Francesccatalà
1774 Cònjuges Febrer Calderó creació i venda censal a pagès d’Albarca28 gener 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Permuta Miquel Oliver amb els cònjuges Domènech Rubió4 agost 1774Sanmartí, Anton
1774 Joan Domènech venda peça de terra a Andreu Roca27 agost 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Cònjuges Fort Pont venda peça de terra a Andreu Roca27 agost 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Apel•lació pagesos de Prades a la Cort del Batlle de Prades29 agost 1774Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1774 Cònjuges Roca Roig àpoca a Pau Roig25 setembre 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Cònjuges de Rojals venda terra a Andreu Roca pagès de Prades13 novembre 1774Català i Roig, Maciàcatalà
1775 Cohereus de Florentina Besora venda terra a Josep Cabrer19 març 1775Cortès Baronat, Ramoncastellà
1775 Josep Roig venda terra a Andreu Roca5 maig 1775Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1776 Joan Domènech venda terra a Andreu Roca5 febrer 1776Meyà i Lloses, Francesc
1776 Capítols matrimonials Sebastià Roca Romeu amb Teresa Calbet Salvat1 abril 1776Alba i Molins, Salvadorcatalà
1776 Capítols matrimonials Pere Roca amb Florentina Ferris27 agost 1776Cortès Baronat, Ramoncastellà
1776 Pere-Josep Pàmies venda part peça de terra a Marià Jaucet10 novembre 1776Alba i Molins, Salvadorcastellà
1776 Pere Roca venda peça de terra a Magí Roig18 desembre 1776Alba i Molins, Salvadorcastellà
1777 Capbreu de Ramon Ferrer al comte de Prades3 març 1777Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1777 Cònjuges Vidal i Rossell presa de possessió diversos béns immobles8 maig 1777Marsal i Llenas, Joancatalà
1777 Maria Calbet àpoca dot a Ramon Roca27 agost 1777Alba i Molins, Salvadorcastellà
1777 Inventari del difunt Agustí Torruella28 agost 1777Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1777 Pere Roca venda terra a Jaume Jaucet25 novembre 1777Escaleta i Boleda, Francesc
... més resultats