1685 Arrendament terçó del pa a Joan Ferris

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 22 de gener 1685. ARRENDAMENT PÚBLIC. Pere Torner i Pere Calderó, presents, l’esmentat any jurats de Prades juntament amb Ramon Juncosa, aquest absent, en dit nom, per temps d’un any que va del dia 17 del mateix mes de gener (diada de sant Antoni) a un any, arrenden a Joan Ferris, pagès de dita vila, present, un terç del pa del forn de dita vila, pel preu de 76 lliures i 10 sous moneda barcelonesa, tret dels eixaus, pagador als jurats de Prades el dia i festa de sant Jaume del mes de juliol; amb pacte i condició que el pa que es pastarà per compte de la Universitat de dita vila, tant per a les almoines i processons com també per als soldats i d’altres, sigui franc de puja; i el dit Joan Ferris, present, accepta pagar la dita quantitat per al dit dia de sant Jaume, i per major seguretat dóna per fermança a Pere Oliver i Pere Sobirosa, pagesos de Prades, que accepten la responsabilitat i amb el principal juren complir les condicions. Són testimonis Dídac Salvador i Isidre Llobregat, també veïns d’aquesta.

FONT. AHT: FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.