1683 Requeriment per a l’acceptació d’un pres

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 de març 1683. REQUERIMENT. Pere Moster, batlle de Vilanova de Prades, amb el sometent de dita població, portant pres i capturat a Antoni Alentorn, pagès del mateix lloc, en presència de Francesc Calderó, lloctinent de Bernat Vidal, batlle general del comtat de Prades, trobat davant la porta de les presons comunes de la vila de Prades, requereix a aquest per a que hi tingui pres a dit Alentorn, responent dit lloctinent que l’acceptava “en quant de dret y justícia era de acceptar, y no altrament”. Són testimonis Pere Calderó, pagès de Prades, i Pere Marca, pagès de Reus. En un acte del 12 d’abril dit Alentorn i la seva muller Agnès nomenaran procuradors per defensar els drets d’aquell.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.