1698 Boquer i Jaucet pagesos de Prades procura a causídic de Barcelona

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 d’agost 1698. APODERAMENT. Rafael Boquer i Gabriel Jauset, pagesos de Prades, ordenen el seu Procurador a Simó Gallart, notari causídic de Barcelona, absent, per a que en el seu nom i de cadascun d’ells a soles els representi en la causa que es substancia a la Reial Audiència entre ells dos, d’una part, i altres persones, de l’altra. Rafael Boquer renuncia i cedeix tot aquell hort situat al terme de Prades i a la partida dita l’Horta del Cirer (la qual afronta amb dit Boquer, amb la sèquia dita de l’Horta, amb el torrent, i amb Carles Masdéu). La resta del document és pràcticament il•legible.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 202: Gay, Pere : Manual 1698, full 813; llatí.