1763 Capítols matrimonials Anton Espasa Noguer (de Prades) amb Paula Espasa (de Vilanova de Prades)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Vilanova de Prades, 12 de juny 1763. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Capítols Matrimonials entre Anton Espasa (“Aspasa”) menor, fadrí, pagès de Prades (fill d’Anton Espasa major, vidu pagès, i de Caterina Noguer -”Nogué”, difunta) i Paula Espasa Anglès, donzella (filla de Francisco Espasa, pagès de Vilanova de Prades, difunt, i de Teresa Anglès –“Inglès”, vivint). La mare de la contraent i un germanastre d’aquesta, Pere Espasa, doten la Paula amb 160 lliures moneda barcelonesa, cent de les quals el germanastre, i seixanta la mare, a més de diversa roba i una caixa de noguer. D’altra banda Anton Espasa major, pare del contraent, nomena aquest hereu universal, però reservant-se durant sa vida natural senyor i usufructuari dels béns donats, a més de 200 lliures de plena i lliures disposició, i estipulant un seguit de pagaments anuals en favor de la futura contraent en cas que faltés el seu futur marit. També aquests pactes especifiquen que el donador, mentre usufructuï els béns, ha de fer-se càrrec del manteniment dels futurs cònjuges i descendents, treballant aquests emperò en benefici de la casa. Anton Espasa menor fa de creix o donació per noces a la Paula 25 lliures. Són testimonis Gabriel Martí, metge, i Guillem Montserrat, sastre, ambdós habitants de Prades.

FONT. AHT : FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1763, full 69 revers; català.