1758 Cònjuges Fort i Pont contra Fèlix Pont

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 12 de juliol 1758 al 22 de setembre del mateix any. VERBAL. Joan Fort, cirurgià, I Maria Pont, cònjuges de Prades, contra Fèlix Pont, pagès de la mateixa vila. Procés entre ambdues parts que es segueix a la Cort Ordinària de la vila de Prades. Escrivà de la mateixa és Josep Mas i Roger, notari públic de Cornudella i escrivà de dita Cort. Procés composat per diversos documents d’una i altra part, que van des del 18 de juliol al 22 de setembre (1758).

Allò bàsic que està en discussió sembla que són les parts de fruit de tres peces de terra que el difunt Joan Pont, germà de Fèlix, i el pare d’ambdós, Joan-Baptista, haurien deixat a Fèlix en els capítols matrimonials d’aquest. A més, els cònjuges Fort i Pont retreuen a Fèlix Pont un deute de 100 lliures que suposadament tindria amb la seva germana Maria (Montserrat de cognom de casada), segons els mateixos capítols, i que ell assegura tenir parcialment pagat, al temps que retreu a aquells que en aquest deute no hi tenen cap dret. Els cònjuges Fort i Pont volen que els fruits de la collita siguin posats en mans de la cort del batlle mentre no es resolgui el cas. Per si un cas, Fèlix dóna com a avalador a Francesc Gual, també de Prades.

Del procés se’n pot extreure diversa informació genealògica.

FONT. ACP : Fons Pascó : Cort del Batlle de Prades (Plec de Processos) : “Juan Fort, cirujano, y María Fort y Pont, consortes de la villa de Prades, contra Felix Pont, labrador de la misma villa”; castellà.