1673 Àpoca a Pere Ferris per compra mula

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 20 de febrer 1673. ÀPOCA. Josep Belveny, aromatari de Reus, confessa i reconeix que Pere Ferris, pagès de Prades, present, li ha pagat 49 lliures i 10 sous moneda barcelonesa que completen aquelles setanta set lliures que els devia a ell i a Mateu Granada, pagès de Reus, pel preu i valor d’una mula que li vengueren, tal i com consta en dia no especificat en l’Escrivania comuna i pública de la vila de Prades; la qual mula més tard fou venuda pel mateix preu per dit Ferris a Onofre Aixalà, també pagès de Prades.

FONT. AHT : FN de Reus, capsa 50 : Garau, Joan : Manual 1673, full 106 revers; llatí.