1762 Obligació veïns de Prades per cura matxos destinats al comboi del rei

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, 12 d’abril 1762. OBLIGACIÓ. Joan Calderó, Jaume Aixalà, Josep Roig i Pere Olivé, pagesos de Prades, prometen a Pere-Joan Parrot, Francesc (“Francisco”) Rossell, Joan Casals i Mateu Llobregat (tots ells pagesos, els dos darrers fadrins) que mentre estaran a compte del Comú de la vila de Prades o bé dels dotze matxos dels quals aquests estan encarregats (tres cadascun, dos d’ells propietat de Jaume Aixalà, i un, respectivament, d’Anton Espasa, Joan Calderó, Josep Roig, Josep Anglès, Bonaventura Anglès, Isidre Abelló, Pau Roig, Domènec (“Domingo”) Bonet, Francesc Conesa i Magí Roig), destinats a incorporar-se al comboi del rei. Si en tenen bona cura donaran a cadascun d’ells, cada dia que estiguin fora, una lliura moneda barcelonesa. De moment se’ls paguen 24 lliures pels sis dies transcorreguts. Signen Joan Calderó, Josep Roig i Pere Olivé, mentre que pel dit Jaume Aixalà, que no sap escriure, ho fa Ramon Català, estudiant de Montblanc, testimoni.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3341 : Català i Roig, Macià : Manual 1762, full 147; català.