1701 Caució de Pau Pujol a la Reial Audiència

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 8 de gener 1701. CAUCIÓ. Pau Pujol, pagès de Prades, assentint a allò contingut en unes lletres de la Reial Audiència del Principat de Catalunya en haver de prestar caució fidejussòria per tots els bans, penes i despeses que tindran lloc en la causa que dits bans, tant en el seu propi nom com també en tant que procurador de diferents particulars de dita vila té interposada en la cort de l’esmentada Reial Audiència, pretenent cobrar les penyores executades per mandat del batlle de Prades, presta dita caució i promet pagar i satisfer tot allò que li sigui ordenat per dit tribunal. Per atendre i complir les dites coses obliga tots els seus béns, mobles i immobles, i per major seguretat dóna com a fiances a Francesc Roig, Pere Febrer, Miquel Baltasar, Pere-Ramon Ferris, Mateu Casals, i Marianna vídua del difunt Joan Pujol, mare i pare de dit Pau Pujol, tots ells pagesos de Prades. El salari de procurador anotat en el document és de deu sous a Prades i vint sous fora d’aquesta vila. Són testimonis Francesc Moster i Jaume Vallverdú, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 1 revers/1701; català.