1755 Joan Juncosa àpoca a veí d’Arbolí

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Arbolí, 18 de setembre 1755. ÀPOCA. Joan Juncosa, clergue beneficiat de Prades amb el benefici sota invocació de Sant Miquel, en dit nom, confessa que Joan Joanpere, pagès d’Arbolí, li ha pagat 31 lliures, 5 sous i 10 diners moneda barcelonesa, que corresponen: deu lliures per lluir aquella peça de terra, d’uns dos jornals d’extensió, dita Farreginal, situada en dit terme d’Arbolí, per la qual presta anualment, en data 15 d’agost, cinc almuds de blat, i que fou venuda per dit Josep Munté, pagès de dit lloc, en favor de l’esmentat Joan Joanpere; vint lliures per trenta-dues pensions de dit censal degudes per dit Josep Munté; i una lliura, cinc sous i deu diners per les despeses fetes per recuperar la percepció de dits lluïsme i pensions. Els dos testimonis són pagesos de l’Alforja i Arbolí. Joan Juncosa signa de pròpia mà.

FONT: ACAC: FN d’Alcover, llibre 7 : Cortès i Baronat, Ramon : Manual 1751-1755, full 41/1755; llatí.