Moragues

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1675 Arrendament de les fleques de la fira a Rafel Espasa20 agost 1675Domènech, Perecatalà
1675 Arrendament de la primera taverna a Josep Romeu8 setembre 1675català
1683 Debitori a Josep Noguer24 gener 1683Domènech, Perecatalà
1683 Vídua de Domènech venda terra a carta de gràcia a Moragues13 abril 1683Domènech, Perecatalà
1683 Enderrocament peixateria13 juliol 1683Domènech, Perecatalà
1684 Debitori de Casals a Moragues per compra blat13 febrer 1684Domènech, Perecatalà
1684 Abelló venda terra a Moragues31 març 1684Domènech, Perellatí
1684 Fugida d’un pres de la presó de Prades28 abril 1684Domènech, Perecatalà
1685 Obligació de Pere Oliver per rearrendament11 febrer 1685Domènech, Perecatalà
1690 Declaració Onofre Aixalà i Joan Baltasar sobre hort que té la pubilla Oliver8 agost 1690Domènech, Perellatí
català
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1752 Testimonis rebuts a instància de Josep Lledó22 març 1752Meyà i Lloses, Francesccastellà
1760 Àpoca per dot dels cònjuges Jaucet Moragues9 gener 1760Foraster, Perecastellà
1771 Capítols matrimonials Besora Juncosa amb Calderó Moragues18 desembre 1771Alba i Molins, Salvadorcatalà
1772 Capítols matrimonials Anton Colomines (de l’Albi) amb Florentina Soldevila Domènech (de Prades).27 novembre 1772Alba i Molins, Salvadorcatalà
1774 Capítols matrimonials Salvador Pere (de Rojals) amb Tecla Calderó Moragues vídua de Joan Besora17 febrer 1774Sans, Francesccatalà
1774 Pere-Joan Besora venda peça de terra a Anton Moragues23 maig 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Cònjuges de Rojals venda terra a Andreu Roca pagès de Prades13 novembre 1774Català i Roig, Maciàcatalà
1775 Josep Roig venda terra a Andreu Roca5 maig 1775Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1776 Vídua de Besora àpoca a Anton Moragues22 setembre 1776Alba i Molins, Salvadorcastellà
1791 Anton Moragues venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades27 agost 1791Alba i Molins, Salvadorcastellà
1798 Capítols matrimonials Antònia Moragues Soldevila amb Francesc Oliver27 agost 1798Cortès i Sort, Antonicastellà
1798 pagès d’Albi venda peça terra del terme de Prades a Esteve Vilà2 desembre 1798Estivill i Revull, Francesccatalà