1761 Condicions dels regidors de Prades per la construcció de l’orgue de l’església parroquial

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 6 de juliol 1761. OBLIGACIÓ. Pere Oliver, Joan Besora i Rafel Montserrat, regidors de la vila de Prades, per raó de l’orgue que Anton Cases, mestre d’orgues de Reus, ha de fer per a la parroquial església de Prades, determinen els pactes que aquest ha de seguir per a la seva construcció, i prometen pagar-li per dita tasca 850 lliures barceloneses, dues-centes de les quals ja pagades el darrer onze de maig, cinquanta lliures amb la desferra que valdria l’orgue vell segons acord de les dues parts, i el restant preu amb tres iguals pagues anuals de dues-centes lliures.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 527 : Hortet i Oliver, Joan Pau :  Manual 1761-1762, full 127/1761; català.