Oller

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1681 Venda pati cònjuges Roig Calderó a Montaner13 juny 1681Domènech, Perellatí
català
1696 Desposori entre Francesc Moster vidu de Prades i Andreua Cases vídua natural de Conesa24 agost 1696català
1755 Salvador Joanpere venda peça de terra a Francesc Oller18 maig 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1755 Salvador Joanpere venda peça de terra a Joan Alsamora18 maig 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1759 Desposori Bonaventura Oliver amb Maria Òdena4 novembre 1759català
1762 Capítols matrimonials Francesc Oller Voltor (Prades) i Maria Prats (Mont-ral)11 gener 1762Batellas, Marccatalà
1764 Capítols matrimonials Josep Joanpere amb Maria Roca27 desembre 1764Sans¨, Francesccatalà
1764 Testament de Serafina Oller27 desembre 1764Sans, Francesccatalà
1764 Capítols matrimonials Pere-Josep Roca amb Maria Joanpere27 desembre 1764Sans, Francesccatalà
1766 Conveni entre Serafina Oller vídua i Joan Bonet sobre béns que foren del difunt Ramon Lleberia6 setembre 1766Sans, Francesccatalà
1767 Capítols matrimonials Mateu Fort amb Serafina Oller Bonet29 març 1767Alba i Molins, Salvadorcatalà
1767 Capítols matrimonials Josep Juncosa Ferris amb Francisca Rossell Oller13 setembre 1767Alba i Molins, Salvadorcatalà
1769 Comunitat Preveres Prades venda peça de terra a Oller26 febrer 1769Alba i Molins, Salvadorcastellà
1770 Àpoca dot dels cònjuges Rossell i Oller al germà d’aquesta3 octubre 1770Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Francesc Pissarro venda terra a pagès de Capafonts3 febrer 1771Batellas, Marccatalà
1772 Insolutumdació dels cònjuges Rossell i Oller a la seva filla Francesca muller de Josep Juncosa2 juny 1772Castelló i Guasch, Josepcastellà
1773 Serafina Oller i fill venda meitat era a Andreu Roca8 novembre 1773Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Jaume Besora venda peça de terra a Jaume Josa1 febrer 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Jaume Besora àpoca dot a Mateu Oller1 febrer 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1775 Cohereus de Florentina Besora venda casa a Pau Ferrer19 març 1775Cortès Baronat, Ramoncastellà
1781 Mateu Oller venda terra a Josep Febrer4 juny 1781Alba i Molins, Salvadorcastellà
1781 Capítols matrimonials Esteve Vilà amb Maria Anglès18 novembre 1781Mas i Duran, Gabriel
1785 Anton Bonet venda tros a pare i fill Roig20 febrer 1785Alba i Molins, Salvadorcastellà
1786 Mateu Oller acord repartiment de béns amb la seva cunyada29 agost 1786Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1788 Capítols matrimonials Joan Andreu (Rojals) i Maria Oller (Prades)8 octubre 1788Marsal i Llenas, Joancatalà
1789 Baptista Juncosa venda pati a Joan Gual27 agost 1789Alba i Molins, Salvadorcastellà
1789 Permuta terres entre Josep Abelló i Joan Queraltó28 agost 1789Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1791 Anton Moragues venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades27 agost 1791Alba i Molins, Salvadorcastellà
1795 Capítols matrimonials Francesc Oller Prats amb Maria Bonet Masdeu25 agost 1795Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1812 Josep Febrer venda terra a Francesc Oller22 gener 1812Marsal i Llenas, Joancatalà
1812 Pare i fill Jaucet venda terra a Francesc Oller17 febrer 1812Marsal i Llenas, Joancatalà
1812 Josep Febrer venda dret de redimir terra a Francesc Oller25 març 1812Marsal i Llenas, Joancatalà
1812 Francesc Oller revenda terra a Josep Lledó7 maig 1812Marsal i Llenas, Joancatalà
1812 Miquel Oliver venda terra a Francesc Oller9 juny 1812Marsal i Llenas, Joancatalà
1814 Capítols matrimonials Florentina Voltor Josa amb Ramon Oller23 setembre 1814català
1824 Pere Bonet venda terra a Josep Oller4 octubre 1824De Rovira i Valldossera, Paucatalà