1661 Jaume Noguers botiguer de Prades nomena procurador a prevere de Reus

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 8 i 18 de novembre 1661. APODERAMENT. En la primera data Jaume Nogués, botiguer de Prades, ordena procurador al reverent Mateu Espasa, prevere de Reus, per a que en el seu nom actuï en qualsevols contenciosos de tipus judicial. Dies després fa aquest mateix nomenament per a que en el seu nom pugui actuar, per qualsevols causes o raons, en relació a universitats, comuns, corporacions, col•legis i singulars persones.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 37: Garau, Joan : Manual 1661, full 737 revers, i 768 revers; llatí.