1681 Calderó venda terra a Dos i a vídua Llobregat

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 3 d’agost 1681. VENDA TERRA. Pere Calderó, pagès de Prades, ven a Jaume Dos, organista, i a Eulàlia, vídua del difunt Jaume Llobregat, pagès de dita vila, “sa sogra” (però no queda prou clar a qui es refereix), tot aquell tros de terra campa que dit Calderó té i posseeix, situat en aquest terme, partida dita lo Pagès, de tinguda de un jornal de terra, pel preu de 60 lliures barceloneses. La dita peça de terra afronta a l’est amb Jeroni Juncosa, al sud i ponent amb Joan Pujol, i al nord amb dits compradors. Tot seguit figura àpoca del dit preu, sembla que pagat amb l’assumpció de certs compromisos per part dels compradors. Són testimonis Carles Masdeu i Rafel Espasa.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.