1685 Francesc Roig restitució de fama a Llúcia muller de Jaume Dos

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 14 de maig 1685. RESTITUCIÓ DE FAMA. Sàpiga tothom que cridat Pere Domènech, notari públic de Prades i alhora regent de la cort del batlle d’aquesta vila, i presents també el reverent Joan Torner, prevere i beneficiat de la seva església parroquial, Josep Roig, pagès de la mateixa, i Joan Perelló, doctor en medicina de la vila d’Ulldemolins, aquests darrers en qualitat de testimonis, tots ells cridats i convocats per Francesc Roig, pagès de la dita vila de prades, personalment constituïts en presència i a la casa del dit notari, situada a la seva Plaça Major, digué dit Francesc Roig que malgrat que en la diada del darrer sis de maig, darrer dia de Carnestoltes, entre les quatre i cinc hores de la vesprada, trobant-se Llúcia, muller de Jaume Dos, organista de la vila, a la plaça major i sota els porxos de la casa del reverent Cristòfol Llanes en ocasió de que “hi havia molta bulla y concurs de gent que ballaven”, s’adreçà el declarant a la dita Llúcia i en presència de diverses persones “li digué que era una puta bagassa y desvergonyida”, paraules que segons ara declara “li digue no perquè aquelles consistiren en veritat ni perquè a dita Lucia se li puga inputar ni atribuir ninguna de ditas coses , per ser ella honesta y honrada, sinó que tan solament la molta malicia y passio de animo que en aquella ocasió patie”. Per tot això, dit Roig lamenta haver pogut danyar la honra, reputació i fama de dita Llúcia, les quals li restitueix.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; llatí i català.