Bonet

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1675 Arrendament del refresc de la fira a Mateu Noguer23 agost 1675Domènech, Perecatalà
1675 Arrendament hostal a Pere Bonet17 novembre 1675català
1681 Administradors Hospital de Prades àpoca per lluïció censals a cònjuges Bonet Arnau27 gener 1681Domènech, Perecatalà
1681 Debitori de Forcades a Bonet per compra mula23 març 1681Domènech, Perecatalà
1682 Besora obligació i encàrrec censal per deute amb Roig30 agost 1682Domènech, Perecatalà
llatí
1682 Procura de Pau Romeu pres al seu pare31 desembre 1682Domènech, Perecatalà
1683 Arrendament del quinzè a Rafel Bonet31 maig 1683Domènech, Perecatalà
1683 Enderrocament peixateria13 juliol 1683Domènech, Perecatalà
1683 Àpoca dels jurats de Prades a Josep Vellet13 setembre 1683Domènech, Perecatalà
1684 Arrendament taverna del vi a Josep Forcades2 febrer 1684Domènech, Perellatí
català
1684 Arrendament revenderia a Mateu Noguer28 febrer 1684Domènech, Perecatalà
1684 Requeriment Anglès a Quaderch1 abril 1684Domènech, Perecatalà
1684 Àpoca del tresorer de la comtessa de Prades19 abril 1684Domènech, Perecatalà
1684 Obligació dels jurats de Prades a pagès del Vilosell10 maig 1684Domènech, Perellatí
1684 Consigna dels jurats de Prades a Onofre Aixalà10 maig 1684Domènech, Perellatí
1684 Consigna pagament a Onofre Aixalà10 maig 1684Domènech, Perellatí
1684 Promesa de Jeroni Juncosa al batlle de Prades10 juny 1684Domènech, Perecatalà
1684 testimonis sobre reclamació a Vallverdú30 setembre 1684Domènech, Perecatalà
1685 Mateu Noguer pres invoca privilegi per alliberar-sejuny 1685Domènech, Perecatalà
llatí
1690 Debitori d’Onofre Aixalà i fill a pagesos de Prades23 gener 1690Domènech, Perecatalà
1698 Josep Montaner i vídua Pradell procuració a causídic Barcelona27 agost 1698Gay, Perellatí
1698 Montaner i vídua Pradell procura a notari de Tarragona27 agost 1698Gay, Perellatí
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Arrendament carnisseria de Prades a Calderó2 març 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Definitiu arrendament de la carnisseria de Prades a Calderó9 abril 1700Dos, Jaumecatalà
llatí (fragment)
1700 Boquer indemnitat de causa pia29 abril 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Arrendament col·lecta almoina causa pia21 juny 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Poders jurats de Prades a Vallverdú21 juny 1700Dos, Jaumellatí
1700 Declaració jurats sobre afer drap24 juny 1700Dos, Jaumellatí
català
1700 Procura per causa pia a Marc Cerdà24 juliol 1700Dos, Jaumellatí
1700 Debitori pagesos Prades a jurats11 octubre 1700Dos, Jaumellatí
1700 Procura de Francesca Bonet Casals a marit i a pare16 octubre 1700Dos, Jaumellatí
1701 Vídua de Domènech venda terra al reverent Gras4 març 1701Dos, Jaumellatí
1701 Declaració sobre cavalls a la Fira de Prades28 agost 1701Dos, Jaumellatí
català
1701 Obligació de germans Aixalà per alliberar al seu pare Onofre22 novembre 1701Dos, Jaumecatalà
llatí
1710 Encarregament de dos censals per Salvador Guixà22 novembre 1710llatí
1711 Cort del Batlle de Prades venda terra al públic encant per mandat d’execució24 març 1711Dos, Jaumellatí
català (tabba)
1721 Capítols matrimonials Joan Bonet Roca (Prades) amb Maria Cabot Servit (Montblanc)21 març 1721Armengol, Fructuóscatalà
1721 Àpoca Pere Bonet i cònjuges Bonet i Cabot a Agustí Cabot per pagament part del dot1 maig 1721Armengol, Fructuósllatí
1724 Taula del Capbreu del comtat de Prades3 març 1724Martí, Feliciàllatí
castellà
català
1724 Confessió de capbreu del Comú i Universitat de Prades18 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1724 Capbreu de Francesc Roig19 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1724 Capbreu de Pere Gras19 juliol 1724català
1724 Capbreu d’Ambròs Jaucet23 juliol 1724
1724 Capbreu de Josep Calderó24 juliol 1724català
1724 Capbreu de Pere Roig menor24 juliol 1724Martí, Felicià
1725 Capbreu de Onofre Roig24 juliol 1725català
1726 Súplica del marmessor del difunt Pere-Ramon Ferris15 febrer 1726llatí
català
1730 Capítols matrimonials Maria Cabot vídua de Joan Bonet pagès de Prades30 març 1730Cabeça i Blet, Josepcatalà
... més resultats