1763 Àpoca de Joan-Baptista Casals procurador del monestir de Vallbona al tresorer del comtat de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 12 de desembre 1763. ÀPOCA. Joan-Baptista Casals, pagès de la vila de Prades, com a Procurador (per escriptura de poder que passà davant Àngel López notari de Tàrrega el 28 de maig del mateix any) junt amb d’altre i a soles d’Agnès Cortit i Solomina, abadessa del Reial Monestir de Nostra Senyora de Vallbona, fa àpoca a Pau Miró i Sabater, Tresorer del comtat de Prades, per les 30 lliures barceloneses que són el valor corresponent a 1763 d’aquelles nou quarteres de llegums que anualment el comte de Prades fa d’almoina al dit monestir. Dit Casals, procurador, signa de la seva pròpia mà.

FONT. AHT : FN de Reus, capsa 528 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1763-1764, full 192/1763; castellà.