1761 Jaucet (de Prades) venda peça de terra a vídua de Vallclara

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 25 d’agost 1761. VENDA TERRA. Ambrós Jauset i Ramon Jaucet [“Jauset”], pare i fill, pagesos de la vila de Prades, venen a Francesca “Guasch”, vídua de Vallclara, tota aquella peça de terra, part erma i part boscà situada en el terme de Vallclara, partida dita el Bosc, d’uns deu jornals d’extensió, pel preu de 45 lliures moneda barcelonesa, pagadores 25 lliures el dia 25 de novembre del corrent any i les restants 20 lliures el 24 d’agost de 1762. Foren testimonis Lluís Sudrant, botiguer de teles de les Borges d’Urgell, i Francesc Roig, pagès de Prades.

FONT. AHT : FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1761, full 49 revers; castellà.