1739 Gabriel Calderó àpoca restitució dot a marmessors cunyat difunt

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Mas d’en Lluch (Albarca), 25 de maig 1739. ÀPOCA RESTITUCIÓ DOT. Àpoca de Gabriel Calderó major de dies, pagès de la vila de Prades, a Isidre Bonet i Joan Amigó, pagesos d’Albarca i Ulldemolins respectivament, en tant que marmessors del difunt Isidre Figueres, pagès d’Albarca, en nom del qual li han pagat 94 lliures en complement de la restitució del dot i robes que dit difunt li devia a causa que Maria, germana de Gabriel Calderó i muller del difunt Figueres, li havia comprat per aquest preu una peça de terra.

FONT: ACCB: FN de Montblanc, reg. 3322.2 : Alba i de Foraster, Jeroni : Manual 1738-1739, f.65/1739; llatí.