1682 Àpoca dot pels cònjuges Miret i Minart

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 2 d’agost 1682. ÀPOCA DOT. Pere Miret, pagès de Prades, en tant que usufructuari dels béns dotals de la seva muller Maria Minart, i dita Maria Minart en qualitat de propietària, en dits respectius noms reconeixen a Josep Minart, sastre, habitant al lloc de Vinaixa, sogre i pare respectivament dels dits cònjuges, el pagament dels diversos diners i robes promeses en dot a dita Maria Minart en els capítols matrimonials entre aquesta i Pere Miret. Són testimonis Sebastià Fons, ermità, i Joan Ferris, pagès, ambdós de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; llatí.