Baltasar

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1673 Desposori Francesc Baltasar amb Magdalena Voltor26 març 1673llatí
1675 Arrendament de la primera taverna a Josep Romeu8 setembre 1675català
1675 Arrendament de les fleques del pa a Francesc Cugat8 setembre 1675Domènech, Perecatalà
1675 Arrendament aiguardent i tabac a Josep Romeu8 setembre 1675Domènech, Pere
1681 Administradors Hospital de Prades àpoca per lluïció censals a cònjuges Bonet Arnau27 gener 1681Domènech, Perecatalà
1681 Debitori de Forcades a Bonet per compra mula23 març 1681Domènech, Perecatalà
1684 Arrendament revenderia a Mateu Noguer28 febrer 1684Domènech, Perecatalà
1690 Declaració Onofre Aixalà i Joan Baltasar sobre hort que té la pubilla Oliver8 agost 1690Domènech, Perellatí
català
1696 Josep Noguer menor venda a carta de gràcia quatre censals a notari de Falset11 juny 1696Gay, Perellatí
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Debitori de Francesc Roig per compra de blat11 maig 1700Dos, Jaumellatí
1700 Apoderament diversos Prades a Pau Pujol29 novembre 1700Dos, Jaumellatí
1701 Caució de Pau Pujol a la Reial Audiència8 gener 1701Dos, Jaumecatalà
1701 Declaració veïns Prades a requeriment de Gabriel Jaucet30 juny 1701Dos, Jaumellatí
català
1702 Consigna de Mateu Aixalà17 juliol 1702Dos, Jaumellatí
1737 Marià Abelló retrovenda tros a Francesc Gual24 abril 1737Cabeça i Blet, Josepllatí
1737 Àpoca per salari de Francesc Baltasar carceller de Prades a tresorer comtat27 agost 1737Martí, Feliciàcatalà
1739 Poders de veïns de Prades detinguts a Poblet11 març 1739Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1739 Declaració testimonis sobre aldarulls per detenció veïns de Prades10 juliol 1739Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1739 Testimonis sobre aldarulls a Prades arran de detencions veïns10 juliol 1739Alba i de Foraster, Jeronillatí
1743 Francesc Blanxart venda peça de terra als cònjuges Cerdà Casals25 maig 1743Barreter, Francescllatí
1753 Testimonis procés Lledó contra Segarra14 març 1753Meyà i Lloses, Francesccastellà
català
1764 Testament de Serafina Oller27 desembre 1764Sans, Francesccatalà
1765 Inventari béns del difunt Agustí Torruella baster19 abril 1765Sans, Francesccatalà
1766 Declaració dels pagesos del comtat de Prades sobre drets d’empriu al bosc de Poblet25 novembre 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1770 Pere-Joan Baltasar venda tros terra a Francisco Pibernat19 febrer 1770Sans, Francesccatalà
1771 Pere-Joan Baltasar fundació pia i venda de censal13 març 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Baltasar venda peça de terra a cònjuges Martorell Arbós23 juny 1771Alba i Molins, Salvadorcastellà
1775 Cohereus de Florentina Besora venda terra a Josep Cabrer19 març 1775Cortès Baronat, Ramoncastellà
1778 cònjuges Pibernat Baltasar venda terra a Guillem Montserrat28 agost 1778Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1779 Baltasar a Anglès venda drets lluir i recuperar peça de terra21 octubre 1779Alba i Molins, Salvadorcastellà
1779 Jeroni Baltasar venda drets terra a Bonaventura Anglès21 octubre 1779Alba i Molins, Salvadorcastellà
1779 Venda pati Comunitat de Preveres a vídua Anglès29 desembre 1779Marsal i Llenas, Joancatalà
1782 Cònjuges Pibernat Baltasar venda tros a Anton Casals9 juny 1782Alba i Molins, Salvadorcastellà
1789 Cònjuges Martorell i Juncosa venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades31 març 1789Alba i Molins, Salvadorcastellà
1789 Cònjuges Pibernat i Baltasar venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades31 març 1789Alba i Molins, Salvadorcastellà
1802 Capítols matrimonials Miquel Macip Lledó amb Maria Gual Roig28 novembre 1802Garcia i Ferran, Josepcatalà
1815 Cònjuges Casals Baltasar venda casa a Cendrós29 desembre 1815Vasallo i Raventós, Pere Antonicatalà