Llobregat

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1681 Declaració d’Alsamora i de Montaner16 maig 1681Domènech, Perecatalà
1681 Calderó venda terra a Dos i a vídua Llobregat3 agost 1681Domènech, Perecatalà
1682 Insolutumdació en favor de Jordi Pagès27 gener 1682Domènech, Perecatalà
1682 Besora obligació i encàrrec censal per deute amb Roig30 agost 1682Domènech, Perecatalà
llatí
1683 Àpoca de Gras a Noguer per manilles de la presó10 febrer 1683Domènech, Perecatalà
1684 Debitori dels cònjuges Domènec a Pere-Pau Noguer23 gener 1684Domènech, Perecatalà
1684 Promesa de Jeroni Juncosa al batlle de Prades10 juny 1684Domènech, Perecatalà
1685 Procura de Ferran a Soldevila18 gener 1685Domènech, Perecatalà
1685 Arrendament terçó del pa a Joan Ferris22 gener 1685Domènech, Perecatalà
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1701 Vídua de Domènech venda terra al reverent Gras4 març 1701Dos, Jaumellatí
1755 Certificació Verbal contra Mateu Llobregat20 maig 1755Meyà i Lloses, Francesccastellà
1762 Obligació veïns de Prades per cura matxos destinats al comboi del rei12 abril 1762Català i Roig, Maciàcatalà
1762 Pere-Josep Aixalà venda terra a Bonaventura Pagès26 agost 1762Castelló i Guasch, Josepcastellà
1763 Poders Universitat de Prades a escrivent de Reus7 març 1763Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1763 Universitat de Prades àpoca a arrendatari drets de la Fira29 agost 1763Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1764 Requisició de Joan-Baptista Casals al batlle de Prades21 maig 1764Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1765 Àpoca del procurador de Joan-Baptista Casals a Bonaventura Anglès relacionat condemna d’aquest i altres27 setembre 1765Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Administradors Causa Pia venda terra a Mateu Llobregat30 agost 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1768 Roig venda peça de terra a Besora25 juny 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
1769 Veïns de Prades obligació conducció gel i neu per abastir la ciutat de Lleida21 març 1769català
castellà
1769 regidors de Prades arrendament molins fariners21 maig 1769Alba i Molins, Salvadorcatalà
1771 Pere-Joan Besora venda terra a Pau Bonet7 maig 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1772 Capítols matrimonials Sebastià Martorell Oliver amb Margarida Juncosa Pissarro28 novembre 1772Alba i Molins, Salvadorcatalà
1773 Jeroni Juncosa i filla poders a veí de Riudoms12 abril 1773Alba i Molins, Salvadorcastellà
1773 Joan-Baptista Casals venda terra a Josep Macip28 agost 1773Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1775 Cohereus de Florentina Besora venda terra a Anton Espasa menor19 març 1775Cortès Baronat, Ramoncastellà
1775 Jaume Oliver donació terra relacionada dot filla27 agost 1775Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1775 Francesc Rossell venda peça de terra a Pau Llobregat28 agost 1775Alba i Molins, Salvadorcastellà
1776 Joan Domènech venda terra a Andreu Roca5 febrer 1776Meyà i Lloses, Francesc
1776 Joan Roig venda peça de terra a Francesc Roig22 setembre 1776Alba i Molins, Salvadorcastellà
1776 Capítols matrimonials Pau Llobregat Oliver amb Josepa Vilà Montserrat27 octubre 1776Alba i Molins, Salvadorcatalà
1777 Maria Calbet àpoca dot a Ramon Roca27 agost 1777Alba i Molins, Salvadorcastellà
1779 Francesc Rafel venda terra a Francesc Martorell17 juliol 1779Marsal i Llenas, Joancatalà
1779 Francesc Rafel venda terra a Bonaventura Oliver14 setembre 1779Marsal i Llenas, Joancatalà
1782 Anton Calderó venda tros a Pere Calderó9 juny 1782Alba i Molins, Salvadorcastellà
1782 Arrendament dels molins de l’Esquirola16 juny 1782Marsal i Llenas, Joancastellà
1782 Regidors de Prades poders a Marià Jaucet3 setembre 1782Castelló i Guasch, Josepcastellà
1788 Florentina i Pere Josa mare i fill venda terra a Josep Joanpere12 setembre 1788Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1790 Onofre Llobregat àpoca dot a Pau Oliver25 agost 1790Alba i Molins, Salvadorcastellà
1791 Capítols matrimonials Ramon Oliver amb Rosa Llobregat7 desembre 1791Alba i Molins, Salvadorcastellà
1799 Arrendament del dret de Fira per les autoritats de Prades11 agost 1799Alba i Molins, Salvadorcatalà
1799 veí de Reus promesa a Jaume Llobregat27 agost 1799Hortet i Oliver, Joan-Paucastellà
1800 Capítols matrimonials Mateu Llobregat Domènech amb Maria Pibernat Barberà6 abril 1800Estivill i Revull, Francesccatalà
1800 Pere Josa venda tros de terra sota alou i directa senyoria de la Rectoria de Prades a Mateu Llobregat28 octubre 1800Estivill i Revull, Francesccastellà
1802 Inventari del difunt Josep Bonet29 novembre 1802Garcia i Ferran, Josepcatalà
1803 Antònia vídua de Joan Anglès venda a carta de gràcia peça de terra a Anton Llobregat18 febrer 1803Estivill i Revull, Francesccatalà
1815 Casals venda part pati a Montserrat29 desembre 1815Vasallo, Pere Antonicatalà