1682 Àpoca a tresorer comtat per despeses presos

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 29 de setembre 1682. ÀPOCA. Bernat Vidal, batlle general del comtat de Prades, confessa haver rebut de Josep Noguer, tresorer del dit comtat, onze lliures i dotze sous: 1 lliura i 12 sous per vuit dies dels aliments dels presos de la presó, i 8 lliures pel jornal de vuit homes per acompanyar els dits presos, i dues lliures pel lloguer d’un home i dos matxos. Són testimonis Francesc Calderó, pagès, i Sebastià Pàmies, ferrer, tots del Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.