1685 Arrendament terçó del pa a Josep Romeu

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 22 de gener 1685. ARRENDAMENT PÚBLIC. Pere Torner i Pere Calderó, l’esmentat any jurats de Prades, en dit nom, per temps d’un any que va del dia 17 del mateix mes de gener a un any, arrenden a Josep Romeu, pagès de dita vila, un segon terçó del pa del forn pel preu de 75 lliures i 10 sous, a pagar el dia de sant Jaume del mes de juliol, amb fermança de Jaume Pont, cirurgià, i la seva muller Maria, de Mateu Noguer, pagès, i de Joan Quaderch, serrador, tots de la vila de Prades, presents. El principal obliga la seva persona i béns, i les fermances només els béns. Són testimonis Dídac Salvador, pagès de Prades, i Miquel Roger, nunci d’Ulldemolins.

FONT. AHT: FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.